واش پرايمر - 1

اين محصول يك آستر دو جزيي بر پايه رزين پلي وينيل بوتيرال مي باشد . اين محصول بعنوان عامل ارتقاء چسبندگي بر روي سطوحي كه پوشش هاي مرسوم بر روي آنها ضعف و يا عدم چسبندگي دارند، استفاده مي شود . واش پرايمر شيمي لوكس داراي مشخصه هاي چسبندگي عالي، خشك شدن


خواص و جنبه هاي ويژه: چسبندگي عالي - سرعت خشك شدن بسيار خوب - مقاومت جوي خوب - خواص فيزيكي و مكانيكي مناسب - ظاهري يكنواخت موارد كاربرد از اين محصول براي بهبود و ارتقاء چسبندگي پوششها بر روي سطوح آلومينيومي، گالوانيزه، برنز، مس و ساير سطوح فلزي از قبيل آهن در صنايع مختلف استفاده مي شود .

Product List

نامکد کالاتعداد دانلوددانلود فایل
   5