مخصوص ورق و قوطی

رنگ های مخصوص ورق و قوطی شرکت پوشش های صنعتی دریایی شمال با نام تجاری شیمی لوکس در پایه حلال عرضه می گردد. از محصولات تولیدی این گروه می توان به بک کوت (Back Coat), پرایمر و رنگ رویه اشاره کرد.

Product List

زیرگروهنام محصولکد محصولتوضیح کوتاهاطلاعات بیشترTDSMSD
پايه حلالبك كوت1بك كوت بك كوت
پايه حلالپرايمر1پرايمر پرايمر
پايه حلالرنگ رويهCABDFR12رنگ رويه رنگ رويه