پوشش کف

کف پوش های صنعتی و ورزشی شرکت پوشش های صنعتی دریایی با نام تجاری شیمی لوکس در پایه حلال عرضه می گردد. از محصولات تولیدی این گروه می توان به انواع کف پوش های اپوکسی و پلی یورتان اشاره کرد.

Product List

زیرگروهنام محصولکد محصولتوضیح کوتاهاطلاعات بیشترTDSMSD
پايه حلالورني اپوكسي1ورني اپوكسي ورني اپوكسي
پايه حلالبتونه اپوكسي1بتونه اپوكسي بتونه اپوكسي
پايه حلالپرايمر بتن اپوكسي1پرايمر بتن اپوكسي پرايمر بتن اپوكسي
پايه حلالكفپوش اپوكسي1كفپوش اپوكسي كفپوش اپوكسي