رنگهای ویژه

رنگ های ویژه شرکت پوشش های صنعتی دریایی با نام تجاری شیمی لوکس در دو گروه پایه آب و حلال عرضه می گردد. از محصولات تولیدی این گروه می توان پوشش های تابش پز و DTM , رنگ ضد حریق, بتونه اکریلیکی, رنگ مولتی کالر اشاره کرد. چسب باغبانی نیز در این گروه محصولات قرار دارد که با نام تجاری وانا شیمی عرضه می گردد.

Product List

زیرگروهنام محصولکد محصولتوضیح کوتاهاطلاعات بیشترTDSMSD
پايه حلالپوشش هاي تابش پز1پوشش هاي تابش پز پوشش هاي تابش پز
پايه حلالپوليش سنگ1پوليش سنگ پوليش سنگ
پايه حلالرنگ ضد حريق1رنگ ضد حريق رنگ ضد حريق
پايه آبپوشش هاي DTM1پوشش هاي DTM پوشش هاي DTM
پايه آبزنگبر1زنگبر زنگبر
پايه آببتونه آكريليكي1بتونه آكريليكي بتونه آكريليكي
پايه آبچسب باغباني1چسب باغباني چسب باغباني
پايه آبرنگ مولتي كالر1رنگ مولتي كالر رنگ مولتي كالر