نماشگاه رنگ تهران 1393

نمایش

حضور شرکت پوششهای صنعتی دریایی شما در چهاردهمین نمایشگاه رنگ و رزین تهران سالن 31 A (میلاد) غرفه 38 از تاریخ 26 تا 29 آذر 93 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

10
اطلاعیه ها 1394/10/10 Num of Show 10209 33

درباره ما

نمایش

شرکت تولیدی پوششهای صنعتی دریایی شمال،فعالیت خودراازسال1384باهدف تولید انواع رنگ در شهرک صنعتی بشل واقع دراستان مازندران آغازنموده است .

10
اطلاعیه ها 1397/04/09 Num of Show 14169 12